Historie

Sbor dobrovolných hasičů Oprechtice byl založen 3.11.1943. Tomu předcházelo doporučení tehdejšího okresního úřadu o sloučení obcí Paskova s Oprechticemi. Jelikož se tehdejším Oprechtičákům do sloučení vůbec nechtělo, byla dána podmínka německých úřadů alespoň vytvořit útvar na ochranu osob a majetku. nechtělo, byla dána podmínka německých úřadů alespoň vytvořit útvar na ochranu osob a majetku.

Začátky nebyly lehké, jelikož výbavu si sbory musely obstarávat z vlastních prostředků a nebyla naděje, že by nějakou ve válečné době dostal. A tak v prvních létech měli jen vědra na vodu a berlovku zapůjčenou z Paskova. I proto byla uspořádána sbírka mezi místními občany. Bohužel na konci války nebylo co za ni koupit a tak alespoň byla prováděna školení a teoretická cvičení. Za dnešním bydlištěm rodiny Gáborů  byla zbudována vodní nádrž na potoce, která později sloužila i jako kluziště nebo dějiště dětských radovánek a měla velký podíl na znovuobnovení sboru v roce 1993.

První setkání s ohněm a hašením bylo v roce 1945, kdy v dubnu ve večerních hodinách hořel dům č. 27 pana Václava Klegy. Sbor nastoupil ihned k hašení, ale jen podáváním vody, než se dostavily okolní sbory z Paskova a Krmelín.

Válka skončila a v našem sboru začalo být kritické období. Někteří z členstva a i mnozí občané měli za to, že sbor byl založen jen  s donucením za války a německého diktátu .

V roce 1947 byly zakoupeny alespoň 4 ruční (džberové) stříkačky pro případ první pomoci. V dobré snaze pomoci nám zapůjčili ze sousedních sborů staré vyřazené hadice a starou ruční potahovou stříkačku ze Starého Města. Bohužel tato dobrá snaha nepřinesla velký užitek, neboť v době již motorové hasící techniky vracet se k ruční stříkačce bylo by krokem zpět. K tomu při jediném cvičení s touto stříkačkou byl sbor mnohým i pro posměch.

Velký obrat činnosti nastal po vydání zákona o požární ochraně. Tímto zákonem převzal stát potřeby požární ochrany, veškeré starosti a náklady na pořizování výstroje a výzbroje požárních sborů. I Oprechticím byla v roce 1952 přidělena motorová stříkačka PS 4 a potřebné hadice a výstroj pro jedno družstvo. Od Arnošta Jarolíma z č. 32 bylo za 26 000 Kč zakoupeno starší nákladní auto, které pak bylo upraveno pro dopravu hasícího nářadí a hasičů.

Dne 15.06. 1952 byly tyto hasičské potřeby slavnostně předány. Na této slavnosti sbor poprvé vystoupil před veřejnost ukázkovým námětovým cvičením za součinnosti sborů z Paskova a Krmelína. V tomtéž roce bylo ustaveno družstvo dorostu a to byl základ další generace. Je neuvěřitelné, že téměř deset let byli bez  pořádné výstroje a výzbroje.

V roce 1955 vzniká okresní soutěž požárníků a zúčastňují se i naše 2 družstva. Družstvo mužů se umísťuje z celkového počtu 33 soutěžících na 10. místě, což je vzhledem k věkovému průměru, kdy některým soutěžícím je i přes 60 let, velmi pěkný úspěch. Družstvo dorostu je ve své kategorii na 2. místě. V dalších létech přibývá i družstvo dorostenek a žen.

Technika je rozšířena o další čerpadlo PS4 a PS8 a výstroj a výzbroj, které byly umístěny v soukromé garáži. Bylo nutné pomýšlet na postavení nějakého vlastního stánku. V květnu 1957 je položen základní kámen pro stavbu požárního domu, v němž má být umístěn i místní národní výbor. Stavba „svépomocí“ šla rychle a tak již v následujícím roce 1958 mohla být slavnostně otevřena.

V roce 1961 sbor dostává nový dopravní vůz Praga RN.

Od roku 1962 pravidelně se zúčastňuje ČSPO Oprechtice soutěží s 2 až 3 družstvy.

Kromě různých přednášek, oslav, zábav či plesů byli tehdejší oprechtičtí požárníci aktivní i v divadelních hrách, jež sehráli pro zábavu a rozptýlení nejen svých spoluobčanů, ale vyrazili s nimi i do okolních obcí. Za ta léta jich byla hezká řádka. Jedno z prvních po založení sboru byla hra Poslední muž, dále pak Kolébka, Paní Markytánka matka pluku, Pasekáři, Naší furianti a další, z nichž některé se i opakovaly. 

V roce 1968 získává družstvo za 1. místo v okresním kole celostátní soutěže o nejlepší požární družstvo dvoukolovou motorovou stříkačku DS 16.

Dalším velmi důležitým milníkem byl rok 1971, ve kterém obsadilo družstvo mužů v okresní soutěži první místo a jako odměnu za vítězství obdrželo jako jedni z prvních v okrese tehdy moderní stříkačku PS 12. Ta se stala na dlouhá léta nejen nosným prvkem zásahové výzbroje, ale i pilířem k úspěchu všech soutěžních týmů až do současnosti. I přes překotný vývoj požárního sportu počátkem 80.-tých let a koncem let 90.tých, kdy mašina byla doplňována a vybavována různými doplňky jakými byly ejektor, tlakové láhve se stlačeným vzduchem pro rychlejší sání, či startování „sekerou“, stále na sobě nesla nápis „vítěz okresního kola požárních družstev v roce 1971“. Paradoxně dnes, kdy ji již považujeme zcela za závodní stroj a původní výkon několikrát narostl, podobá se (samozřejmě mimo svého černého kabátu) nejvíce svému původnímu vzhledu. Za téměř 40 let své existence měla i několik pojmenování, které se vžily jako například „Pan Mopagi“, „Stařenka“ v létech devadesátých a nejnověji podle našich nejmenších „Černá perla“.

Dny 9.-12. července roku 1975 se zapsaly zlatým písmem do historie sboru. Naše družstvo mužů se dostalo na mistrovství republiky CTIF do Pardubic, kde skončilo na úžasném 3. místě. V tomto období bylo družstvo mužů postrachem širokého dalekého okolí. Dodnes se traduje, že bylo schopno vyhrát i 9 z 10 soutěží. Bohužel o moc více se jich tehdy v okrese nekonalo a tak někde startovali např. i za Důl Paskov  nebo Ostroj Opava. Jedna z legend říká, že na jedné ze soutěži si byli tak jisti svým vítězstvím, že když dokončili svůj útok v porovnání s ostatními v úžasném čase, nikdo si ani nevšiml, včetně rozhodčích ani samotných soutěžících, že 7 členný útok parádně zvládli v 8 lidech, aniž by kdokoli nadbýval.

V roce 1977 byla zahájena přístavba požárního domu. Stavba byla dokončena o dva roky později.

V roce 1983 třikrát hořel les. Požáry byly uhašeny pomocí nově vybudované vodovodní sítě v Oprechticích. Na výstavbě vodovodu se podíleli i členové sboru. Pro zajímavost máme v tomto období 71 členů. To již vlastníme nové vozidlo Fialový Robur, který původně sloužil v Ovoce – zelenina n.p.Frýdek Místek.

V létech 1984 – 1989 sbor aktivně fungoval, pořádal plesy, letní slavnosti, přednášky a účastnil se soutěží.

Mezi léty 1989 až 1993 nastala doba temna. Ta byla přerušena na podzim 1993, kdy pod hlavičkou obměněného a omládlého výboru, byla vykopána a vyčištěna zanesená požární nádrž pro účely kluziště. Přitom byla do sboru přizvána i omladina od 14 do 16 let.

Citace kroniky: „Po třech létech nastalo znovuzrození oprechtického hasiče. Na schůzi SDH Oprechtice bylo dojednáno, že družstvo Oprechtic znovu vstoupí na hvězdné nebe hasičského sportu. S tréninkem se začalo ve čtvrtek v 16:00 (z pochopitelných důvodů)“. Pro nezasvěcené byly oněmi pochopitelnými důvody otevírací doba místního hostince U zeleného háje, neboli U Fojta, která měla otevíračku pouze čtvrtek, pátek, sobota od 17 do 22 hodin. Tehdy měl sbor „pouhých“ 56 členů.

Hned v následujícím roce 1994 se družstvo sboru zúčastnilo 10 soutěží, z toho na pěti s dvěmi družstvy mužů. Bohužel několikaletá pauza přišla zrovna v období asi největších změn. Když se odjíždělo na první soutěž s velkými ambicemi, v nových ze skříně vytažených modrácích, nikoho ani nenapadlo, že nálivka z hora místo sání, se kterou přišli členové pracující jako profesionální hasiči, a kterou se narychlo naučili kluci v zadu, nebude poslední novinkou. Mezi soupeři oblečenými v pestrobarevných sportovních úborech s teniskami na nohou, jaksi nepochopitelně tenčími hadicemi, poněkud rychlejšími stroji se zcela jiným zvukem a s naší „Stařenkou“ s hrdým nápisem „Vítěz okresního kola 1971“ , námi v krásných modrých pracovních stejnokrojích s těžkými opasky, kanadami na nohou a v ruce držícími svítícími novými hadicemi C52 a B75, byl rozdíl na první pohled. Nad prvotním šokem a zděšením zvítězilo všeobecné nadšení a chuť do práce. Opět se začaly pořádat brigády, plesy, letní slavnosti, po 40 létech vzniklo ženské družstvo a stařičký oblíbený Robur byl v roce 1996 vyměněn za cisternu CAS25 tzv. trambus, která samozřejmě více vyhovuje potřebám výjezdové jednotky. V roce 1997 výjezdová jednotka zasahovala několik dnů při katastrofálních povodních na Moravě v  Paskově a Frýdku – Místku. Bohužel v tomto roce se prvotní nadšení začalo rychle vytrácet a aktivní zůstali jen mladí a někteří ještě nezletilí členové, kterým i přes neúspěchy nadšení zůstalo. Jelikož Trambus nikdo z nich nemohl řídit, dopravovali se na soutěže jak se dalo. Například na jeden z ročníků soutěže v Žabni dovezl výzbroj jeden z členů firemním pick-upem, další 3 odvezli rodiče jednoho člena svým autem, pátý přijel na Pionýru, šestý na Babetě a poslední musel dorazit na kole. Od roku 1997 do roku 2002 se postupně rozšiřovala flotila dopravních prostředků, neboť každého kdo získal řidičský průkaz, bylo auto rodičů automaticky zařazeno do seznamu použitelných vozidel a rodičové se stávali automaticky sponzory dopravy. Na seznamu našich „výjezdových vozidel mimo jiné patřily 4x Škoda 105, 2x Škoda 120, 1x Škoda 130, Škoda Pick-up, Škoda Favorit, žlutý Trabant a další. Zvláště auta s tažným zařízením byla vítána.

Na přelomu nového tisíciletí, kdy většina soutěžního družstva mužů dosáhla dospělosti, přišla další generační výměna výboru, který v novém složení byl s věkem členů kolem 23 let asi nejmladším výborem v ČR. Vybavení výjezdové jednotky se postupně zlepšovalo a ve spolupráci se sesterským sborem SDH Paskov přibylo výjezdů k zásahům. Znovu se začaly pořádat letní slavnosti a plesy a to s takovým úspěchem, že z důvodu velkého zájmu se musely začít pořádat plesy dva.

V červnu roku 2002 se poprvé uskutečnila v Oprechticích pohárová soutěž v požárním útoku. O rok později v roce 2003 nám byl přidělen z SDH Paskov vyřazený dopravní automobil Avia, zvaná Aiwa a hlavně vznikla družstva mladých hasičů v kategoriích mladších a starších žáků. SDH Oprechtice se téhož roku stalo i jedním ze zákládající členů nově vzniklé Moravskoslezské ligy v požárním útoku mužů a žen.

V roce 2004 se začalo s úpravou zanedbaného škvárového fotbalového hřiště, které bylo z poloviny zarostlé nálety ze sousedního lesa a spíše připomínalo džungli. Úpravy, již za pomocí Obecního úřadu Paskov, probíhají do současnosti. Nově zbudovaný areál Na Hasce  používají nejen domácí dospělí a děti k hasičským i jiným sportům, ale jako tréninková trať je s oblibou využívána i okolními sbory Paskova, Krmelína, Prchalova a dalších.

V roce 2005 je uspořádán 1. ročník soutěže mladých hasičů a vzniká družstvo starých gard, mužů nad 35 let. O rok později v roce 2006 je v rámci Pivních slavností Hospody Na Hasce uspořádaná soutěž i pro tuto kategorii a na konci léta noční soutěž mladých hasičů. Z důvodu nesmyslné změny legislativy je nejen pro dopravu dětí pořízen od hasičů z Frýdku – Místku těsně před jeho sešrotováním historický autobus Robur, řečený Čenda. Jelikož byl tento historický kousek i v hasičských barvách, vzbuzoval obdiv všude kam přijel. V roce 2007 vzniká i na podnět SDH Oprechtice Moravskoslezská liga mladých hasičů, jejíž hned první ročník starší žáci vyhráli a mladší skončili na druhém místě. Téhož roku vzniká i netradiční družstvo „oprechtických matek“, neboli ženy nad 35 let.

V roce 2008 vzniká myšlenka Oprechtického hasičského víkendu, kdy všechny námi pořádané denní soutěže probíhají v jednom víkendu. O rok později bude Oprechtický hasičský víkend rozšířen i o večerní Climartcup o 10 000 korun, kterýžto je noční soutěží v požárním útoku v kategoriích muži a ženy. Takže ve zkratce – jedno místo, dva dny, čtyři soutěže, šest kategorií.

Z důvodu velké spotřeby paliva a poruchovosti byl oblíbený Robur prodán do muzea hasičských a historických vozidel Zdice, kde je dodnes k vidění a pořízena byla Avia typu bus zvaná Amálka.

V současnosti má sbor v Oprechticích, které samy o sobě mají kolem 200 obyvatel, již přes 100 členů, z nichž téměř třetinu tvoří děti.

Mezi pravidelné akce pořádané sborem patří brigády na údržbě zásahové techniky, údržbě nového obecního kurtu s umělým povrchem, úpravy zeleně kolem kulturního domu a hasičárny, pořádání únorových plesů, pětí soutěží v požárním útoku v 6 kategoriích a podílení se na dětském Mikuláši. Mimo tyto každoroční akce má sbor i řadu nepravidelných aktivit, jakými jsou za posledních 5 let například uspořádání okrskového večírku a okrskových kol v požárním sportu, u příležitostí různých výročí pořádání letních slavností, spolupořádání okresních kol požární všestrannosti mladých hasičů, nebo nově vzniklého Poháru starosty krajského sdružení. Samostatnou kapitolou jsou potom společné akce našich mladých hasičů, výlety a kempování. Zajímavostí je i pořádání akcí členy sboru pro ostatní členy a sbory, mimo hlavičku SDH, jakými jsou například lyžařská soustředění v Jeseníkách, 24-hodinové zájezdy na lyže do Alp či zájezdy do vinných sklípků a podobně.